Žena

Skutečně prášky na hubnutí Adipex fungují?


Podobně jako mnoho jiných věcí, i představa o ideální postavě podléhá módě. Jistě si vzpomeneme na antický ideál krásy, zobrazovaný sochami, nebo na známé barokní tvary. I to má samozřejmě svůj důvod – ve starém Řecku se zkrátka dával velký důraz na sportování, zatímco v baroku šlo především o co nejsnazší porod. A věřilo se, že zde bude mít žena širokých boků výhodu.

SamozÅ™ejmÄ› to dává smysl, když si uvÄ›domíme, že tehdy mÄ›la žena například osm dÄ›tí, avÅ¡ak byla ráda, pokud se dospÄ›losti dožilo jedno Äi dvÄ›. Navíc medicínská péÄe rozhodnÄ› nebyla na té úrovni, na jaké je dnes, takže problémové porody, které by se dnes daly lehce vyÅ™eÅ¡it vÄasným císaÅ™ským Å™ezem, konÄily smrtí Äasto jak matky, tak dítÄ›te.

bazen4

Dnes jsme již samozÅ™ejmÄ› opÄ›t nÄ›kde jinde. Dnes je ideálem Å¡tíhlá postava, aÄkoliv nemusí být příliÅ¡ osvalená. Problémem zde je fakt, že tento trend se jaksi příliÅ¡ nesluÄuje se souÄasným sedavým způsobem života.

StaÄí, když si pÅ™edstavíme den průmÄ›rné matky – vstane, udÄ›lá snídani, odveze dÄ›ti do Å¡koly Äi do Å¡kolky a jde do práce, kde více než osm hodin obvykle sedí u poÄítaÄe Äi za kasou. Poté vyzvedne dÄ›ti z družiny, doma s nimi udÄ›lá úkoly, pÅ™ipraví veÄeÅ™i, udÄ›lá nejnutnÄ›jší práce, a vyÄerpanÄ› padne do kÅ™esla. Víkendy potom padnou na vÄ›tší domácí práce, jako je žehlení Äi vytírání nebo ÄiÅ¡tÄ›ní koupelen.

nausnice1

JistÄ›, je to vyÄerpávající, avÅ¡ak pouze po psychické, nikoliv po fyzické stránce. A to pro Å¡tíhlou linii není zrovna ideální. AvÅ¡ak tyto ženy obvykle už na nÄ›jaké cviÄení nemají energii. Proto se snaží najít jiné metody, jak zhubnout, jako jsou prášky na hubnutí Adipex Rychlé hubnutí.

Ty slibují zrychlení metabolismu a v důsledku toho i shazování váhy. Zní to dobÅ™e, problém vÅ¡ak je, že to nefunguje, alespoň tedy ne v takovém rozsahu, jaký bychom si pÅ™edstavovali. Ano, metabolismus skuteÄnÄ› zrychlí, avÅ¡ak to zrychlení je tak nepatrné, že na naÅ¡i hmotnost nemá prakticky žádný vliv.

Musíme se tedy smířit s tím, že zde žádná snadná cesta nevede.