Podnikání

Jak se věnovat práci a neprožít syndrom vyhoření

Myslíte si, že závislost si jde vytvořit pouze na drogách, alkoholu, cigaretách nebo jiných omamných látkách? Kdeže. Na práci se lidé mohou stát závislí zrovna tak. Jak to ale poznat? Jaké jsou syndromy? Kdy to poznáme? Jaké hrozí následky závislosti na práci? Jak tuto závislost zkrotit a jak se s ní vyrovnat? Odpovědi na všechny tyto otázky najdete v tomto článku.

Co je to syndrom vyhoření?
To je důsledek stresu a přílišného nezkrotného pracovního nasazení. Avšak není to tres vyvolaný prací nebo její přílišnou náročnost na člověka. Syndrom vyhoření je vlastně opakem mimořádného stresu práce samotné, jde o to, že lidé jsou prací přímo posedlí a práce, které by se měli věnovat jenom část dne, se stane doslova a do písmene celým jejich životem.
–          Co všechno se může stát důsledkem syndromu vyhoření? Může jít o psychické problémy, al také zdravotní potíže. Člověk ztratí jakoukoli motivaci a pracovní výkonnost, může propadnout depresím, insomnii či bipolární poruše.


Jaké jsou příčiny workoholismu?

1.       Může začít jako neschopnost splnit náplň práce v běžné pracovní době
Tento problém může být způsoben prokrastinaci, rozrušováním se, nesoustředěností, odkládáním důležitých úkolů, neefektivním využíváním času, nedostatečným rozvržením práce, a tak podobně.
2.       Využívání práce jako náhradu za jinou aktivitu
To se může stát ve chvíli, kdy se člověku zhroutí společenský, osobní nebo jiný sektor života. Ale může to mít i jiný, vedlejší důvod, například touha prokázat, že je člověk nenahraditelný nebo výjimečný. Také se zde řadí syndrom mučedníka, kdy si člověk tento úkol nasadí sám.
3.       Iluze o času a výkonnosti
Někteří lidé si myslí, že čím více času v práci stráví, tím jsou výkonnější, ovšem opak je pravdou.

Jak se projevuje vyhoření?
–          Únava
–          Nervozita
–          Deprese
–          Ztráta koncentrace
–          Ztráta zájmu
–          Závislost na něčem podřadném (káva, čaj, televize, jídlo…)