Podnikání

Podkarpatská Rus – jak jsme přišli o území

Podkarpatská Rus je území dnešní Ukrajiny. Leží na jejím úplném západě. A až do roku 1945 patřila Československu. Jaký byl osud této oblasti a jak je na tom dnes?

ortodoxní kostel

Velkomoravská říše a středověk

Již při vzniku Velkomoravské říše – prvního opravdového státního útvaru na území dnešní České republiky – byla Podkarpatská Rus její součástí. Jelikož se však jedná o místo, kde na sebe narážely další národnosti, stala se brzy součástí Uher (dnešního Maďarska). Své nároky zde činily i další a tak se v jedenáctém století dostala do područí Kyjeva, respektive státu Kyjevská Rus. Jenže ani těm nevydrželo nabyté území dlouho a zpět si jej vybojovalo Uherské království, jehož součástí zůstalo až do první světové války.
rezavé cisterny

První světová válka a rozpad Rakouska-Uherska

Když v roce 1914 vypukla první světová válka, byli místní muži verbováni přirozeně do oddílů císaře. Rusíni houfně zběhávali do Ruska, kde hledali ochranu. Mnoho jich zde také začalo bojovat proti „utlačovatelům“ jejich národa v legiích. Když v roce 1918 tento konflikt skončil, byli zástupci místních pozváni na jednání o rozdělení monarchie do Filadelfie, kde po rozhovorech s TGM rozhodli o tom, že jejich území bude připojeno jako autonomní oblast k Československu.
slunce za horou

Meziválečné období a druhá válka

To se neslo v neustálých „bojích“ o slíbenou autonomii. Tu nakonec skutečně Rusíni získali až v roce 1938. Za druhé světové války, kdy bylo Československo rozděleno Mnichovskou dohodou, zde své vlivy uplatnili prohitlerovští Maďaři. V roce 1944 bylo ale Maďarsko okupovánu Třetí říší a gestapo zde začalo zatýkat a deportovat Židy a další „nevyhovující“ občany. Počet těch, kteří přišli o život v Osvětimi a dalších táborech smrti, se odhaduje na 1004 tisíc!

Součást SSSR a cesta k Ukrajině

Už během války se prezident Beneš dohodl se SSSR, že části osvobozená Rudou armádou připadnou právě jemu. To se také po květnovém obnovení hranic v roce 1945 stalo. Sovětské působení zemi značně zpustošilo. Byly zde zakládány velké kolchozy, které byly součástí šíleného experimentu, který měl za úkol pěstovat tropické plodiny. Díky tomu bylo zničeno místní zemědělství.

Po rozpadu SSSR byla oblast automaticky přidělena Ukrajině, která zde musela potlačovat pročeské hlasy místních Rusínů. Na základě referenda z roku 1991 se jim pak podařilo dostat alespoň částečnou autonomii. I tak je zde stále cítit společenské napětí a obyvatelé, kteří se angažují v protivládních protestech, bývají perzekuováni.