Žena

Manželské a rodinné poradny

Jedna věc je najít vůbec partnera, se kterým si umíme představit svůj budoucí život, případně zplodit potomka. Zdá se, že tento úkol není až tak těžký, většina z nás nějakého partnera nebo manžela má. Co je však mnohem záludnější, je udržet manželství nebo partnerství dlouhodobě spokojené a láskyplné. V dnešní uspěchané době máme mnohdy tendence vztahy ukončovat dříve, než vyzkoušíme všechny možné způsoby problémy vyřešit.
úder pěstí
Žijeme v době, kdy není zcela zvykem vztahy napravovat, nýbrž je rovnou měníme za jiné. Nové. I ty však po čase přestanou naše potřeby plně uspokojovat a jako nejsnazší řešení se zdá opět vztah opustit a vrhnout se směle do nového.  Je jistě neoddiskutovatelné, že v některých případech jde o věc zcela nevyhnutelnou. Jde především o fyzické a psychické násilí, závislosti všeho druhu, pro některé je pádným důvodem nevěra, pro někoho finanční dluhy partnera. V ostatních situacích je však na místě vyzkoušet různé varianty zlepšení vztahu. A pokud toho nejsme schopni sami, je vhodné vyhledat odborníka – vztahového poradce.

V čem může pomoci

·         Předně s manželi nebo partnery může pomoci vyřešit vztahové problémy
·         Vztahoví poradci jsou schopni poskytnout poradenství i v závažných otázkách závislosti partnera, ať už jde o alkohol, drogy nebo gamblerství
·         Jestliže vztah dospěl k bodu zlomu, vztahový poradce podá pomocnou ruku i v době po rozvodu, která je pro většinu lidí velmi stresovým obdobím
·         Vzhledem k tomu, že rodinné poradny slouží celým rodinám, zabývají se i problémy s výchovou dětí, případně vztahy se staršími dětmi
rodina v červeném

Jak pomoc probíhá

Individuální konzultace se zaměřuje na pomoc jednotlivci, který má ve vztahu problém, neví si rady s řešení nějaké konkrétní situace. Poradce je schopen klienta vyslechnout a svými otázkami ho navést k uvědomění si svého problému i k jeho vyřešení.
Párová nebo rodinná konzultace se provádí v případech, kdy všichni účastníci s konzultací souhlasí a mají zájem o řešení tíživé rodinné situace. Tato terapie probíhá většinou formou nezaujatého poradce, který funguje spíše jako posluchač a nechává prostor k vyjádření partnerů nebo rodině.