Když se řekne, Luděk Lisse

je jméno dobře známé v odborných kruzích. Je s ním totiž spojena spousta aktivit člověka, který dokáže své nabyté znalosti využít tak, aby byly ku prospěchu ostatním. Specializuje se především na obchodní a insolvenční právo a na právo rozhodčího řízení. Po studiích a dalším zvyšování své kvalifikace působil na různých postech a věnoval se aktivně i pedagogické činnosti coby vysokoškolský pedagog. V současnosti nese jeho jméno advokátní kancelář LISSE LEGAL, kterou založil a rovněž je ředitelem Ústavu práva a právní vědy. JUDr.Luděk Lisse, ústav práva se zde zapojuje i do přednáškové činnosti. Tato vysoce prestižní a mezinárodně certifikovaná instituce zajišťuje mimo jiné kvalitní managerské vzdělávání. Desítky odborných článků v právních časopisech a na webových portálech a různé odborné publikace jsou s jeho jménem rovněž spojené.

JUDr.Luděk Lisse, ústav práva působí v současnosti na několika postech, ve kterých může dobře zúročit své vzdělání a dosavadní praxi. K odbornému růstu přispěly kromě základního vysokoškolského vzdělání další formy studia a to i v zahraničí. Bohatá praxe se zase projevuje ve schopnosti předávat znalosti a zkušenosti v pedagogické a přednáškové činnosti i v činnosti publikační. Od roku 2006 je jeho jméno spojeno s Ústavem práva a právní vědy, kde působí jako ředitel této známé vědecké a vzdělávací instituce. Vykonává rovněž samostatnou advokacii a je zakladatelem renomované advokátní kanceláře LISSE LEGAL.